Sarum T

Sarum T

Chord Sarum was the cable that changed everything. It was where we developed Tuned/Super ARAY conductor geometry and one of the most exciting things we’ve ever done. Sarum T is the latest version of this award-winning range and features our unique Taylon® insulation.

Sarum T AES/EBU

Rock solid image, enormous amounts of detail and dynamic information, presented in an easy musical manner.

Sarum T USB cable

We often use a Chord Electronics DAC in our demo room, connected via Sarum T USB. A quite extraordinary performance. Musically correct and deeply involving.

Sarum T streaming cable

If you are using a high-end streamer you need to try the Sarum T Super ARAY streaming cable

Sarum T – zwory głośnikowe

Łatwy sposób na postawienie kropki nad „i” z dowolnymi kolumnami o wysokiej rozdzielczości, niezależnie od używanego kabla głośnikowego.

Sarum T – kabel głośnikowy

Najnowsze wcielenie wielokrotnie nagradzanego kabla głośnikowego Sarum z Taylon - naszym wyjątkowym materiałem izolacyjnym, wysokiej jakości posrebrzanymi wtykami i przeprojektowanymi zaciskami. Budowany na zamówienie.

Sarum T – kabel zasilający

Sarum T opiera się na sukcesie naszej uznanej serii Sarum Super ARAY i wprowadza nasz przełomowy, zastrzeżony materiał izolacyjny, Taylon, przynosząc znaczną poprawę jakości dźwięku.

Sarum T – interkonekt gramofonowy

Interkonekt gramofonowy Sarum T jest ręcznie budowany na zamówienie i może być wyposażony w różne końcówki. Dostępny jest w długości 1,2 m (standardowej) lub długościach niestandardowych oraz w konfiguracji „slim” lub referencyjnej. Oba bazują na naszej przełomowej izolacji Taylon.

Sarum T – interkonekt analogowy DIN

Dzięki wyjątkowej izolacji Taylon i technologii ARAY, kable Sarum T DIN są w stanie przenieść cię w sam środek muzyki, gwarantują również fantastyczną przejrzystość i detaliczność. Dostępne w konfiguracjach DIN-DIN, DIN-RCA, DIN-XLR.

Sarum T Digital

W serii znajdziemy każdy, wysokiej klasy, kabel cyfrowy – i to wszystko za pomocą kabli Super ARAY korzystających z dielektryka Taylon. Każdy typ kabla jest dostosowany do tej konkretnej aplikacji. Dostępne są cyfrowe kable RCA, BNC, USB, AES/EBU i LAN.

Sarum T – inrerkonekt analogowy RCA

Unikalna izolacja Taylon firmy Chord – stabilna faza i neutralny dźwięk. To największy krok naprzód w jakości dźwięku od czasu wprowadzenia do konstrukcji kabli dielektryka PTFE. Dostępne z wtykami RCA, DIN i XLR.

Sarum T – interkonekt analogowy

Zbalansowany interkonekt XLR z wyjątkowym dielektrykiem Chord Company Taylon – najniższe przesunięcia fazowe i wyjątkowo neutralne brzmienie. To największy krok naprzód pod względem brzmienia od czasu wprowadzenia PTFE.