Gwarancja i instrukcja obsługi

Produkty firmy Chord są zaprojektowane tak, aby zapewniać niezawodne działanie i długą żywotność. Naszym celem jest, aby każdy zakup produktu firmy Chord Company był udany.

Jakość jest naszą obsesją – od projektu do produkcji – a to oznacza, że ​​możemy zaoferować dożywotnią gwarancję na wszystkie produkty firmy Chord, obejmującą wadliwe materiały i wykonanie w trakcie (rozsądnego) okresu użytkowania produktu.

Instrukcja użytkownika

  • Wyłącz urządzenie przed podłączeniem/odłączeniem kabla.
  • Podczas podłączania/odłączania kabla trzymaj wtyczkę, a nie sam kabel.
  • Nie zginaj nadmiernie kabla, ani nie narażaj go na nadmierny nacisk.
  • Jeśli wtyczka ma zaczep zwalniający lub kołnierz blokujący (kable LAN, XLR, DIN itp.), Upewnij się przed wyjęciem, że jest całkowicie odłączony.

Naprawy w ramach gwarancji

Jeśli produkt firmy Chord Company wymaga naprawy, zwróć go do autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora firmy Chord Company. Zorganizuje on wysyłkę z powrotem do nas.

Jeśli w pobliżu nie ma sprzedawcy/dystrybutora, skontaktuj się z nami. Podejmiemy wówczas inne działania i wyślemy ci potwierdzenie.

Jeśli produkt nie jest objęty naszą dożywotnią gwarancją, naprawa może być nadal możliwa za symboliczną opłatą. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą/dystrybutorem firmy Chord w celu uzyskania dalszych porad i pomocy.

Wyłączenia spod gwarancji

Normalny proces zużycia.

  • Normalny proces zużycia.
  • Przypadkowe uszkodzenie.
  • Nieautoryzowana naprawa lub modyfikacja.
  • Używanie lub obsługa niezgodna z instrukcją użytkownika.
  • Kabel/produkt nie działa z rozdzielczością lub szybkością przesyłania danych wyższą niż ta, dla której został zaprojektowany (jeśli dotyczy, poziom wydajności produktów firmy Chord jest potwierdzony na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych na całym świecie. Warunki naszej gwarancji nie mają negatywnego wpływu na prawa konsumenta obowiązujące w kraju zakupu.