ChordMusic – kabel zasilający

ChordMusic – kabel zasilający

Nasz flagowy kabel zasilający korzysta z najlepszych materiałów i technik budowy. ChordMusic ma konstrukcję hybrydową wykorzystującą przewodniki o różnej średnicy, ekranowanie i topologię ARAY. Ogromną uwagę poświęcono materiałom i ekranowaniu, zapewniając możliwie najniższy poziom szumów na przewodzie uziemiającym. Wszystkie elementy wewnętrzne zostały zaizolowane Taylonem zamiast PTFE. Ta izolacja, w połączeniu z optymalnym projektem ekranowania, na nowo definiuje to, co jest możliwe z kabli zasilających i to, jak wpływają na dźwięk.

The design also uses a uniquely modified version of our Super ARAY technology, specifically developed for the ChordMusic power cable. All in all, the finest and most complex of our power cables. During our own listening tests we have been pleasantly surprised at the significant changes to the final musical performance.

Power cables are one of the most overlooked connections in a system;  at this level of performance, we feel it is crucial for you to hear for yourself the musical differences that this cable will make to your system.

Demonstrations are available via our limited network of ChordMusic retailers.

 

ChordMusic – kabel zasilający Nagrody i recenzje

Nasz flagowy kabel zasilający jest najbardziej zaawansowanym, jak dotąd, projektem i oferuje najlepsze materiały oraz najbardziej złożoną budowę.

Nasz flagowy kabel zasilający jest najbardziej zaawansowanym, jak dotąd, projektem i oferuje najlepsze materiały oraz najbardziej złożoną budowę.

Do tego produktu idealnie pasuje