Stereo+ Awards 2020 (Norway) Product of the Year – EE 8Switch

Award Received in February, 2021

“Hvordan kan et skarve dataprodukt gi en forskjell på lydkvali-teten? Vi var skeptiske, men tenkte at det kunne være moro likevel. Virker det ikke er det ikke store greiene å returnere, men skaffer oss litt ny erfaring.
Stereo+ 08/2020: «Dette har vært noen interessante dager! Mest fordi forskjellene etter min mening er såpass tydelig hørbare, men også fordi forskjellene ikke gikk i den retningen jeg trodde eller hadde forventet. Jeg synes den fjerner mer eller mindre av det jeg, i mangel av andre ord, her velger å kalle for knitter og følelsen av knust glass i lydbildet. Kjører du et kablet nettverk hjemme er både prisen og størrelsen på produktet såpass hyggelig at det er veldig enkelt å få testet ut i hjemlige omgivelser – noe du selvsagt alltid bør gjøre med remedier som denne. Vi tror likevel den blir stående.”

 

Read/download the full review here

View the winners